Σάββατο, 16 Απριλίου 2011

ΤΗΛΕΓΡΑΦΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ


Τ Η Λ Ε Γ Ρ Α Φ Ο Σ


Σύστημα συγκοινωνίας ή συνεννόησης από απόσταση και τα σχετικά μηχανικά μέσα ηλεκτρικός, ασύρματος, οπτικός τηλέγραφος, καθώς και το μηχάνημα ή η συσκευή με την οποία μεταβιβάζονται τηλεγραφήματα.
 Οι πρώτες απόπειρες για την μεταβίβαση ειδήσεων από μεγάλη απόσταση χωρίς την μεσολάβηση αγγελιοφόρου ή μεταφοράς γραπτών σημείων, χρονολογούνται από τα αρχαιότατα χρόνια.
Οι Σίνες  μεταχειρίσθηκαν τα δια πυρών σημεία καίγοντας ρητινώδεις ουσίες, των οποίων  η φλόγα αντέχει σε όλες τις ατμοσφαιρικές μεταβολές. Ακολούθως οι Πέρσες διοργάνωσαν σύστημα ανταποκρίσεως δια πυρών τόσο τέλειο, ώστε κατά τον Αριστοτέλη, ο βασιλιάς της Περσίας επληροφορείτο αυθημερόν τα πάντα όσα συμβαίνανε σε ολόκληρη την Ασία.


ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΟΠΤΙΚΟΙ ΤΗΛΕΓΡΑΦΟΙ

Οι Έλληνες κατά τα αρχαία χρόνια χρησιμοποίησαν επίσης διάφορα μέσα τηλεπικοινωνίας. Κατά τον μύθο, η Δαναϊδά Υπερμνήστρα καθοδήγησε τον σύζυγο της Λυγκέα, φεύγοντας, δια πυρών και καθιερώθηκε στο Αργός αναμνηστική εορτή του γεγονότος, η ονομαζόμενη «Πυρών εορτή» και κατά τον Αισχύλο, ο Αγαμέμνων, θέλοντας ν’ αναγγείλει στην Κλυταιμνήστρα την άλωση της Τροίας, τοποθέτησε στις κορυφές  των πιο ψηλών βουνών σκοπούς, οι οποίοι παρέμειναν εκεί σε αναμονή καθ’ όλη την διάρκεια της πολιορκίας της Τροίας, μεταβίβασαν την είδηση της άλωσης της Τροίας στο Αργός με πυρσούς αυθημερόν. Το σύστημα της δια πυρών μεταδόσεως των ειδήσεων ήταν σε μεγάλη χρήση κατά τους Μηδικούς πολέμους. Αργότερα το σύστημα τελειοποιήθηκε.
 Ο Πολύβιος {201 – 121 π.Χ.} περιγράφει τα γνωστά τότε τηλεγραφικά συστήματα ιδιαίτερα του Αινείου του Τακτικού. Κατά το σύστημα αυτό, σε κάθε ένα των ανταποκρινομένων σταθμών υπήρχε ανά ένα δοχείο. Τα δοχεία αυτά ήταν ίσου μεγέθους, ήταν γεμάτα νερό και στην επιφάνεια κάθε δοχείου επέπλεε φελλός όπου ήταν τοποθετημένη μία ράβδος. Αυτή έφερε σε ίσα διαστήματα συμβολικά σημεία που παρίσταναν τα διάφορα γεγονότα τα οποία επαρουσιάζοντο σε ειρήνη ή σε πόλεμο. Ολα τα δοχεία είχαν βρύση, από την οποία έτρεχε ίση ποσότητα νερού. Όταν κάποιος από τους ανταποκριτές ήθελε να μεταβιβάσει κάποια είδηση, ύψωνε πυρσό, για να ελκύσει την προσοχή του άλλου σταθμού. Ακολούθως όλοι οι σταθμοί άνοιγαν τις βρύσες και άφηναν το νερό να τρέχει, όταν δε, κατά την καταβίβασητης ράβδου μετά της επιφάνειας του νερού, ακούμπαγε στο χείλος του δοχείου η συμβολική παράσταση, η οποία δήλωνε την μεταβιβαστέα είδηση, ο αποστέλλων σταθμός ύψωνε πάλι πυρσό και όλοι οι σταθμοί έκλειναν τις βρύσες. Ο σταθμός που ελάμβανε την συμβολική παράσταση, η οποία ευρίσκετο την στιγμή εκείνη στο χείλος του δοχείου, κατανοούσε την μεταβιβαζόμενη είδηση. Το σύστημα του Αινείου χρησιμοποίησαν πάρα πολύ οι Καρχηδόνιοι κατά τον Σικελικό Πόλεμο για να συνεννοούνται με την Πρωτεύουσα τους η οποία βρισκόταν σε απόσταση 134 χιλιομέτρων. Οι Ρωμαίοι χρησιμοποίησαν επίσης σε ευρεία κλίμακα τα δια πυρσών σημεία. Είχα οικοδομήσει ανά διαστήματα της αυτοκρατορίας τους πύργους, με τους οποίους μεταβίβαζαν σε άλλους διάφορες ειδήσεις με τους πυρσούς με διάφορες κινήσεις από τις οποίες σχηματίζονταν διάφορα συνθηματικά σημεία. Κατά την Βυζαντινή εποχή η τηλεγραφία δεν σημείωσε αξιόλογες προόδους. Όλα τα συστήματα τα οποία εφαρμόσθηκαν κατά την εποχή αυτή, βασίζονταν στην χρησιμοποίηση πυρσών και ανήκαν στην λεγόμενη οπτική τηλεγραφία, ήταν δε ατελή. Την τελειότερη μορφή της οπτικής τηλεγραφίας αποτέλεσε ο οπτικός τηλέγραφος Σαπ, ο οποίος εφευρέθηκε  κατά τον ΙΗ’ αιώνα. Αποτελείτο από μία επίμηκο ράβδο που έφερνε στα άκρα της δύο πτερύγια και ήταν στηριγμένη σε πύργο επί τούτουκατασκευαζομένου. Η ράβδος αυτή μπορούσε να λάβει διάφορες κλίσεις ως προς το κατακόρυφο στήριγμα της, επίσης και τα πτερύγια ως προς την ράβδο, με κατάλληλους χειρισμούς. Οι διάφορες κλίσεις αποτελούσαν συνθηματικά σημεία από γράμματα, λέξεις και φράσεις ολόκληρες. Το σύστημα αυτό εγκρίθηκε από την Γαλλική Εθνοσυνέλευση την 1η Απριλίου 1793, το δε Αύγουστο του ίδιου έτους λειτούργησε με επιτυχία η πρώτη γραμμή Παρισίων – Λίλλης, ακόμη και άλλες γραμμές σε όλη την Γαλλία και το σύστημα εφαρμόσθηκε σε πολλά άλλα μέρη της Ευρώπης κατά τον τρόπο αυτό ή κάπως τροποποιημένο, μέχρις ώσπου εκτοπίσθηκε από την ηλεκτρική τηλεγραφία.
Οι προσπάθειες για την επινόηση τηλεγράφου με την χρησιμοποίηση του ηλεκτρισμού άρχισαν αφ’ ότου έγιναν γνωστά τα φαινόμενα του στατικού ηλεκτρισμού. Ετσι το έτος 1774 ο Ελβετός Λεσάζκατασκεύασε τον πρώτο ηλεκτρικό τηλέγραφο. Χρησιμοποίησε είκοσι τέσσερα σύρματα μεμονωμένα, με τα οποία συνδέονταν δύο ανταποκρινόμενοι σταθμοί, τα οποία δε μπορούσε κάποιος κατά βούληση να συνδέει με ηλεκτροστατική μηχανή. Στο άλλο άκρο κάθε των συρμάτων τούτων κρεμόταν μία μικρή σφαίρα. Όταν ένα από τα σύρματα ερχόταν σε επαφή με την ηλεκτροστατική μηχανή, στο άλλο άκρο του σύρματος το σφαιρίδιο, ελκόμενο, δήλωνε το μεταβιβαζόμενο γράμμα.

Η ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΑ

Οι εφευρέσεις του Γαλβάνη {1789} και του Βόλτα {1792}, άνοιξαν νέα περίοδο για την ηλεκτρική τηλεγραφία. Χρησιμοποιήθηκαν διαδοχικά οι διάφορες ιδιότητες του ηλεκτρικού ρεύματος όπως η ηλεκτρόλυση, η απόκλιση των μαγνητικών βελόνων, οι μαγνητικές ιδιότητες του ηλεκτρομαγνήτη. Το πρώτο τηλεγραφικό μηχάνημα που λειτούργησε σε πραγματική γραμμή ήταν των Γάους και Βέβερστην Γερμανία {1833} επί διπλής γραμμής μήκους 1800 μ. Το έτος  1836 ο Γερμανός Στάϊνχάϊλ ανακάλυψε το τηλεγραφικό κύκλωμα στη γη, το οποίο επέτρεψε την χρησιμοποίηση ενός μόνου σύρματος. Ακολούθησε η εφεύρεση διαφόρων άλλων συστημάτων βασιζόμενων στην αρχή της απόκλισης της μαγνητικής βελόνας, αποφασιστικό όμως σταθμό στην εξέλιξη της ηλεκτρικής τηλεγραφίας αποτέλεσε η εφεύρεση του μηχανήματος Μόρς {1844}. Ηταν τόσο απλή και τόσο ασφαλής η λειτουργία του, έτσι ώστε εκτόπισε αμέσως την έως τότε χρησιμοποιούμενη οπτική τηλεγραφία και τα λοιπά τηλεγραφικά μηχανήματα και επεκτάθηκε γρήγορα παντού και εξακολουθεί ακόμη και σήμερα να παραμένει σε χρήση στις γραμμές μικρής κίνησης.
Από τότε ραγδαία υπήρξε η εξέλιξη της τηλεγραφικής τεχνικής και της οργανώσεως της τηλεγραφικής υπηρεσίας, γιατί εν τω μεταξύ ανακαλύφθηκε και εφαρμόσθηκε ασύρματος τηλέγραφος.
Στην Ελλάδα εισήχθηκε ο ηλεκτρικός τηλέγραφος στις  19 Σεπτεμβρίου 1859 και άρχισε να λειτουργεί με τους  πρώτους Βαυαρούς υπαλλήλους που είχαν κληθεί γι’ αυτό.

Ο ΤΗΛΕΓΡΑΦΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η πρώτη τηλεγραφική γραμμή ήταν υποβρύχια μεταξύ Πειραιά και Σύρου. Ταυτόχρονα περίπου κατασκευάστηκαν δύο εναέριες γραμμές  Αθηνών – Πειραιώς και Αθηνών – Αιγίου – Πατρών. Τα πρώτα τηλεγραφεία δημιουργήθηκαν στην Αθήνα, στην Σύρο, στο Αίγιο και στην Πάτρα. Κατά το έτος 1859 αγοράστηκε από το κράτος το παρά της εταιρείας Νουβάλ καταδυθέν καλώδιο Σύρου – Χίου και έτσι η Ελλάδα επικοινώνησε δια του καλωδίου Πειραιώς – Σύρου και Σύρου – Χίου μετά του εξωτερικού μέσω Τουρκίας. Τα καλώδια αυτά μετά από διετή συνεχή λειτουργία έγιναν άχρηστα και η μόνη συγκοινωνία με το εξωτερικό γινόταν με την εναέριο γραμμή Λαμίας – Τουρκίας η οποία ήταν και αργή και ανώμαλη. Τότε το κράτος ανέθεσε στην αγγλική εταιρεία Ράλλη και Βιννέ το αποκλειστικό προνόμιο με τις ίδιες δαπάνες και τους ίδιους κινδύνους εγκατάστασης υποβρυχίων γραμμών οι οποίες συνέδεαν τα παράλια της Ελλάδας μεταξύ τους και με το εξωτερικό. Το προνόμιο αυτό παρατάθηκε αργότερα {1878} στην διάδοχο της εταιρείας Ράλλη αγγλική εταιρεία «Ηστερν» η οποία ανέλαβε να συμπληρώσει το υποβρύχιο δίκτυο της Ελλάδος τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού. Η εταιρεία αυτή εξυπηρετεί μέχρι σήμερα την υποβρύχια ανταπόκριση της Ελλάδος και μέρος της εσωτερικής. Μέχρι το έτος 1887 η τηλεγραφική υπηρεσία λειτουργούσε ξεχωριστά από την ταχυδρομική, με ίδιο προσωπικό και κατόπιν οι δύο υπηρεσίες ενώθηκαν σε μία. Το σύστημα το οποίο εξυπηρετεί από της εισαγωγής του τηλεγράφου στην Ελλάδα την τηλεγραφική ανταπόκριση ήταν του Μόρς. Από το 1914 άρχισε παράλληλα  η λειτουργία και του ταχύτερου και τυπωτικού συστήματος Χιούζ, καλουμένου συνήθως Ουγκ, το δε έτος 1921 εισήχθηκε και το πολύ ταχύτερο σύστημα Βωδό, το οποίο εξυπηρετούσε τις  μεγάλες αρτηρίες του εσωτερικού και την μετά του εξωτερικού ανταπόκριση δια μέσου της χερσαίας συγκοινωνίας Αθηνών – Θεσσαλονίκης – Βελιγραδίου.

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΗΛΕΓΡΑΦΟΥ

Κάθε σύστημα ενσυρμάτου τηλεγράφου περιλαμβάνει τέσσερα ουσιώδη μέρη¨1} την πηγή του ηλεκτρικού ρεύματος Σ, 2} τον πομπό ή χειριστήριο Χ, 3} την γραμμή Γ και 4} τον δέκτη Δ. Όταν ο σταθμός της αποστολής Α καταβιβάζει το χειριστήριο του, κλείνει το ηλεκτρικό κύκλωμα και εκπέμπει ηλεκτρικό ρεύμα δια μέσου της γραμμής Γ προς τον σταθμό λήψεως Β. Ο ηλεκτρομαγνήτης του δέκτου Δ μαγνητίζεται και ο οπλισμός του Κ έλκεται προς τα κάτω. Εάν μετά από αυτά ο σταθμός Α αναβιβάση το χειριστήριο του, ανοίγει εκ νέου το κύκλωμα, διακόπτει κάθε αποστολή ηλεκτρικού ρεύματος, ο ηλεκτρομαγνήτης του δέκτου του σταθμού λήψεως παύει να είναι μαγνητισμένος και ο οπλισμός μη ελκόμενος πλέον, επανέρχεται από την ενέργεια των ελατηρίων στην ήρεμη θέση του. Κάθε επομένωςκαταβίβαση και αναβίβαση του χειριστηρίου του σταθμού της αποστολής, η οποία έχει ως συνέπεια την εκπομπή και διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος, εκδηλώνεται με ανάλογη καταβίβαση και αναβίβαση του οπλισμού του ηλεκτρομαγνήτου του δέκτου του σταθμού λήψεως. Με διάφορους συνδυασμούς των εκπομπών του ρεύματος σχηματίζονται διάφορα σύμβολα, αντιστοιχούντα προς τα διάφορα γράμματα του αλφαβήτου και έτσι επιτυγχάνεται τηλεγραφική συνεννόηση μεταξύ των δύο απομακρυσμένων σταθμών.
Πολυάριθμοι είναι οι τρόποι του σχηματισμού των τηλεγραφικών συμβόλων. Έτσι προσδιορίζονται τα γράμματα εκ του αριθμού των εκπομπών του ρεύματος, εκ του συνδυασμού βραχέων και μακρών εκπομπών, από την χρονική στιγμή κατά την οποία ενεργείται η εκπομπή και ούτω καθ’ εξής. Ανάλογα του  χρησιμοποιουμένου κώδικα των συμβόλων ή του τρόπου της μεταβιβάσεως και λήψεως των σημείων ή της αποδόσεως διακρίνονται και διάφορα τηλεγραφικά συστήματα.

ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

 Το πρώτο πρακτικά λειτούργησαν τηλεγραφικό σύστημα ήταν το σύστημα Μόρς, η βάση της λειτουργίας του οποίου εκτίθεται στο άρθρο Μορς τηλέγραφος και αλφάβητο. Από τότε κατεβλήθησαν προσπάθειες για τηλεγραφικά συστήματα πιο πολύ βελτιωμένα. Κυριότερα από αυτά κατά κατηγορίες από αυτά που χρησιμοποιούνται είναι τα ακόλουθα
Α} Συστήματα απλά. Σε αυτά ένας μόνο χειριστής μεταβιβάζει απ’ ευθείας με το χειριστήριο του τα τηλεγραφικά σημεία στην γραμμή. Τα συστήματα αυτά, είναι μικρής απόδοσης, διότι μεταβιβάζονται τηλεγραφήματα στην γραμμή, όσα μόνο ένας χειριστής μπορεί να μεταβιβάσει, είναι τα Μόρς, Ουγκ, Σίφων Ρεκόρδερ κ.λ.π  χρησιμοποιούνται δε στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η τηλεγραφική ανταπόκριση είναι μικρή ή μέτρια.
Β}Συστήματα ταχέα. Όταν η ανταπόκριση μεταξύ δύο σταθμών είναι ογκώδης, τα απλά συστήματα δεν επαρκούν προς κανονική διεκπεραίωση αυτής, εκτός εάν αυξηθεί, το οποίο είναι ασύμφορο, ο αριθμός των συρμάτων. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα λεγόμενα συστήματα μεγάλης απόδοσης ή ταχέα συστήματα, τα οποία κατατάσσονται σε δύο κύριες κατηγορίες, τα αυτόματα και τα πολλαπλά.
Γ} Συστήματα αυτόματα. Αυτά βασίζονται επί της γρηγορότερης μεταβίβασης των σημείων, η οποία γίνεται όχι με το χέρι του χειριστή αλλά με αυτόματο πομπό. Γι’ αυτό τα προς αποστολή τηλεγραφήματα παρασκευάζονται εκ των προτέρων από πολλούς υπαλλήλους επί ταινίας με διάτρητα σύμβολα. Οι επί της ταινίας συμβολικές διατρήσεις γίνονται με την βοήθεια μηχανήματος, καλουμένου διάτρητου, φέροντος πλήκτρα  συνηθισμένης γραφομηχανής. Η με αυτόν τον τρόπο παρασκευαζόμενη ταινία εισάγεται στον αυτόματο πομπό και εκτυλίσσεται με μεγάλη ταχύτητα. Κατά την προχώρηση της ταινίας ενεργείται με την κατάλληλη εμπλοκή των συμβολικών οπών στον μηχανισμό του μηχανήματος ταχύς χειρισμός από τον πομπό και αποστέλλονται έτσι στην γραμμή με μεγάλη ταχύτητα τα αντίστοιχα σημεία, τα οποία λαμβάνονται από τον δέκτη του ανταποκρινόμενου σταθμού με αντίστοιχη ταχύτητα, και τα οποία μεταφράζονται είτε από υπαλλήλους, είτε {σύστημα Κρηδ} με αυτόματο μεταφραστή, μηχάνημα στο οποίο εισάγεται η ταινία και το οποίο μεταφράζει τα διάτρητα σύμβολα στα αντίστοιχα γράμματα του αλφαβήτου και προκαλεί ταυτόχρονα την εκτύπωση αυτών σε ταινία με τυπωτικούς χαρακτήρες. Το σύστημα Πόλλακ Βίραγ, το γρηγορότερο μέχρι τώρα μπορεί να μεταβιβάσει 32.000 λέξεις ανά ώρα. Παρόλο που δοκιμάστηκε σε πάρα πολλές χώρες, εγκαταλείφθηκε διότι αφ’ ενός παρουσίαζε τεχνικές ανωμαλίες και αφ’ ετέρου υπερέβαλε τις ανάγκες της ανταποκρίσεως. Το σύστημα Σίμενς χρησιμοποιεί κώδικα δια συνδυασμών 5 εκπομπών για κάθε γράμμα. Ο διατρητής είναι τύπου γραφομηχανής και στον δέκτη λαμβάνονται τα σημεία επί ταινίας είτε σαν διάτρητα σύμβολα για την ενδεχόμενη αναμεταβίβαση, είτε σαν τυπογραφικοί χαρακτήρες. Διαφέρει από τα άλλα συστήματα ως προς τον τρόπο της αυτομάτου μεταβιβάσεως, η οποία στο σημείο αυτό ενεργείται με την βοήθεια του διανεμητού, έτσι ώστε ν ΄απαιτείται συγχρονισμός κινήσεως των μηχανημάτων των δύο ανταποκρινομένων σταθμών.
Δ} Συστήματα πολλαπλά. Αυτά βασίζονται επί της μεταβιβάσεως πολλών ταυτοχρόνως τηλεγραφημάτων δια μιας και της αυτής γραμμής. Χωρίζονται σε δύο κύριες κατηγορίες- συστήματα πολλαπλά με ταυτόχρονες εκπομπές και συστήματα με διαδοχικές εκπομπές.  Στα πρώτα,  τα σημεία των διαφόρων τηλεγραφημάτων εκπέμπονται ταυτόχρονα και επομένως τα ηλεκτρικά ρεύματα συνανώνται στη γραμμή. Τέτοια συστήματα είναι α} το διπλό αμφίπλευρο {duplex} σύστημα, με το οποίο ανταλλάσσονται μεταξύ δύο σταθμών με την ίδια γραμμή δύο ταυτόχρονα τηλεγραφήματα και  προς τις δύο διευθύνσεις. Το σύστημα αυτό, το οποίο είναι διάταξη εφαρμοζόμενη σε οποιοδήποτε άλλο σύστημα  και γίνεται αυτό διπλό, λειτουργεί με την χρησιμοποίηση διαφορικού ηλεκτρονόμου ή γέφυρας τουΟυήτσον και τεχνητής, λεγομένης γραμμής, β} το πολλαπλό σύστημα μετά συνεχούς και δονουμένου ρεύματος με το οποίο μεταβιβάζονται με την ίδια γραμμή προς οποιαδήποτε διεύθυνση δύο ταυτόχρονα τηλεγραφήματα, το ένα με την χρησιμοποίηση εκπομπών συνεχούς ρεύματος, το δε άλλο με εκπομπές δονούμενου ρεύματος. Τα δύο ρεύματα συνανώνται στην γραμμή και αναμειγνύονται σε ένα, διηθούνται δε στον σταθμό λήψεως με την βοήθεια κατάλληλης διάταξης πυκνωτών και πηνίων αυτεπαγωγής και γίνονται δεκτά, τα μεν συνεχούς ρεύματος στον σχετικό δέκτη, τα δονουμένουρεύματος στον ίδιο δέκτη συνήθους τύπου τηλεφώνου, λεγομένου βομβητού, γ} το πολλαπλούν σύστημα με εναλλασσόμενα ρεύματα ακουστικής συχνότητας, με το οποίο αποστέλλονται πολλά ταυτόχρονα τηλεγραφήματα με την ίδια γραμμή, χρησιμοποιουμένου για κάθε τηλεγράφημα εναλλασσόμενο ρεύμα διαφόρου συχνότητος. Τα ρεύματα  παράγονται στον σταθμό της αποστολής με την βοήθεια ηλεκτρονικών σωλήνων, στην γραμμή δε αναμειγνύονται κατά την ταυτόχρονη αποστολή των τηλεγραφημάτων σε ένα και στο σταθμό λήψεως διαχωρίζονται με την βοήθεια αλύσεως ηλεκτρικών ηθμών και ηλεκτρονικών σωλήνων και γίνονται δεκτά κάθε μιας συχνότητας στον ίδιο δέκτη. Το σύστημα αυτό εφαρμόζεται στα τηλεφωνικά καλώδια μεγάλης αποστάσεως, χρησιμοποιουμένου ενός των κυκλωμάτων αυτού με την τηλεγραφική ανταπόκριση, δ} το πολλαπλό σύστημα με εναλλασσόμενα ρεύματα υψηλής συχνότητος, το οποίο λειτουργεί, όπως και το προηγούμενο, με την διαφορά ότι χρησιμοποιούνται υψηλές συχνότητες, ότι δε αυτό εφαρμόζεται μόνο στις εναέριες τηλεγραφικές γραμμές, ε} το σύστημα της ταυτοχρόνου τηλεγραφίας και τηλεφωνίας, με το οποίο με μια και μόνο γραμμή μπορεί να διεξαχθεί ταυτόχρονα τηλεγραφική και τηλεφωνική ανταπόκριση.
Στα πολλαπλά συστήματα με διαδοχικές εκπομπές μεταβιβάζονται με την αυτή γραμμή πολλά ταυτόχρονα τηλεγραφήματα, με την εκπομπή των σημείων όχι ταυτόχρονα αλλά διαδοχικά. Κατά το σύστημα αυτό μεταβιβάζουν πολλοί ταυτόχρονα χειριστές τα τηλεγραφήματα τους επί της γραμμής, όχι με την ταυτόχρονη καταβίβαση των χειριστηρίων τους, αλλά κάθε ένας καταβιβάζει διαδοχικά το χειριστήριο του και εκπέμπει το σημείο του στην γραμμή την στιγμή κατά την οποία οι λοιποί χειριστές έχουν αναβιβασμένο το χειριστήριο τους και προετοιμάζοντας την εκπομπή του επομένου σημείου τους. Έτσι κάθε χειριστής επωφελείται από τα αναπότρεπτα κενά διαστήματα μεταξύ των διαδοχικών καταβιβάσεων των χειριστηρίων από τους άλλους χειριστές προς εκπομπή των σημείων. Ανάλογα του αριθμού των ταυτοχρόνως μεταβιβαζομένων τηλεγραφημάτων, εάν αυτά είναι δύο, τρία, τέσσερα, κ.λ.π. ονομάζεται το πολλαπλό αυτό σύστημα δίτομο, τρίτομο, τετράτομο κ.λ.π. Στο σύστημα αυτό ανήκει και το σύστημα Βωδό το οποίο χρησιμοποιείται και από εμάς.
 Ε}  Συστήματα με γραπτά σημεία. Στα συστήματα αυτά τα σημεία φθάνουν στον δέκτη σαν γραπτά σύμβολα όπως είναι οι συμβολικές γραμμές και στιγμές οι γραφόμενες στην ταινία του δέκτου Μόρς.
ΣΤ} Συστήματα με ακουστικά σημεία. Σ’ αυτά, τα σημεία εκδηλώνονται στον δέκτη με κρότους και λαμβάνονται από τον λήπτη υπάλληλο με την ακοή, όπως παραδείγματος χάρη στον κροτούντα δέκτηΜόρς.
Ζ} Συστήματα τυπωτικά. Σ’ αυτά λαμβάνονται σε ταινία του δέκτη όχι σύμβολα τα οποία οφείλει να μεταφράσει ο λήπτης υπάλληλος, αλλά αυτά τα γράμματα με τυπωτικούς χαρακτήρες. Τέτοια συστήματα είναι το Ούγκ, από τα παλαιότερα τυπωτικά συστήματα είναι το χρησιμοποιούμενο από εμάς το Βωδό, Σίμενς, Κρής και τα περισσότερα κατά γενικό κανόνα νεώτερα συστήματα.
Η} Συστήματα τηλαυτογραφικά. Με τα συστήματα αυτά επιτυγχάνεται η πιστή λήψη αυτής της μορφής της γραφής ή των σχεδίων των γραφομένων από τους αποστολείς επί των εντύπων των προς αποστολή τηλεγραφημάτων.
Θ} Συστήματα τηλέτυπα. Αυτά σαν χειριστήριο έχουν συγκρότημα πλήκτρων συνήθους γραφομηχανής και ο μεταβιβάζων το τηλεγράφημα πατάει τα πλήκτρα όπως και ο δακτυλογράφος. Στον δέκτη τα γράμματα γράφονται αυτόματα με τυπωτικούς χαρακτήρες σε χάρτινη ταινία ή σε φύλλο χαρτικού. Το τηλεγράφημα μπορεί να ληφθεί στον δέκτη χωρίς να είναι παρών και ο λήπτης  υπάλληλος, διότι ο δέκτης τίθεται σε λειτουργία μακρόθεν από τον μεταβιβάζοντα σταθμό και σταματά μετά το πέρας της μεταβιβάσεως του τηλεγραφήματος, για αυτό και τα συστήματα αυτά λέγονται και συστήματα «εκκινήσεως – στάσεως¨». Αυτά εφαρμόζονται ευρύτατα για την εξυπηρέτηση της τηλεγραφικής ανταποκρίσεως μεταξύ των διαφόρων γραφείων των μεγάλων εταιρειών, εργοστασίων,Τραπεζών,ξενοδοχείων κ.λ.πΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου